In 2022 is ‘Gemaakt in dé Noordoostpolder’ ontstaan. Het merk Gemaakt in dé Noordoostpolder is het resultaat van een participatietraject waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeente Noordoostpolder samenwerkten aan de uitstraling en koers van de regio. Dit traject werd geïnitieerd en begeleid door de gemeente Noordoostpolder in 2022. Aan het einde van dat jaar stemde de gemeenteraad in met de oprichting van een zelfstandige stichting met een onafhankelijk bestuur.

Op 31 mei 2023 is daarmee Stichting Gemaakt in dé Noordoostpolder officieel opgericht. Wij zijn als stichting nu formeel ‘in charge’ van Gemaakt in dé Noordoostpolder en geven hiermee vervolg aan de oprichting en zijn hiermee een zelfstandig werkende stichting.

 

Met Gemaakt in dé Noordoostpolder ondersteunen wij de promotie van ons unieke gebied. Het verhaal van dé Noordoostpolder verdient het om verteld te worden. Hier zijn we trots op ons gebied. Hier kun je wonen, werken en ontspannen in een ruime omgeving waar je de unieke ontstaansgeschiedenis en de vindingrijkheid elke dag ervaart.

Dé Noordoostpolder heeft met zijn historie een bijzonder verhaal te vertellen. 80 jaar geleden werd van water, land gemaakt. Ons eten wordt gemaakt in dé Noordoostpolder. Er is hier een enorme variatie aan maakindustrie. Er wordt hier geïnnoveerd en gecreëerd. Er worden hier herinneringen en vrienden gemaakt. Of het nu om landbouwproducten, staalproducten of fruitsap gaat, het wordt hier allemaal gemaakt.

Wij hebben een levendige en hoogwaardige maakindustrie en innovatieve agrarische sector. Maar de Noordoostpolder wordt ook steeds meer ontdekt door toeristen en festivalbezoekers. Met onder andere Werelderfgoed Schokland, Oud-Kraggenburg en het unieke Waterloopbos hoef je je bij ons nooit te vervelen.

Van ver zie je de Poldertoren, die precies in het midden van onze polder staat, al staan. Dé Noordoostpolder, grenzend met aan de ene kant het IJsselmeer en aan de andere kant met het oude land van de Wieden en de Weerribben. Omringd door een groot windpark dat duurzame energie maakt. Maar ook een groot glastuinbouwgebied dat voor veel werkgelegenheid zorgt.

Op ons nieuwe land is een wereld te ontdekken! Zie met eigen ogen de schoonheid van ons landschap met haar akkers en tulpenvelden of pluk je eigen fruit in één van de vele boomgaarden. Allemaal gemaakt in dé Noordoostpolder.

Als inwoner, als ondernemer en als mens! 

Doelstelling

De doelstelling is als volgt: “Het behouden en aantrekken van bedrijven, werknemers en inwoners en het vergroten van het aantal mensen dat hun vrije tijd besteedt in De Noordoostpolder.” Om bovenstaand doel te bereiken zetten we in op het versterken van de identiteit en het verbeteren van het imago van De Noordoostpolder.

Strategie

Het marketingstrategie omschrijven we als volgt: “Met elkaar en op basis van een gezamenlijke strategie het verhaal van De Noordoostpolder vertellen, om zo het uitdragen van de trots onder de inwoners en ondernemers te vergroten (ambassadeurs) en het beeld dat mensen van De Noordoostpolder hebben positief te beïnvloeden (imago).”

Het is belangrijk dat onze ambassadeurs bij de promotie van Gemaakt in dé Noordoostpolder gaan aanhaken zodat dit zich als olievlek gaat verspreiden over de Noordoostpolder en de verschillende partijen. Alleen op deze manier wordt gezorgd voor een krachtige en effectieve campagne, waar iedereen bij wil aansluiten. Om dit makkelijk te maken staat er op de website een apart gedeelte voor ambassadeurs, waar onder andere de beeldbank, toolbox en verdere informatie uitgedragen wordt. Er zal goed gepromoot worden bij onze stakeholders dat er een apart gedeelte op de website is, zodat men dit steeds vaker weet te vinden. Ook zullen de ambassadeurs een prominente plek krijgen op de website.