PERSBERICHT
Emmeloord,  9 maart 2022

‘gemaakt in dé noordoostpolder’, de nieuwe gebiedsmarketing van start

Foto van de lancering met wethouder Hans Wijnants, Kees van der Sar (BV NOP), Jellard Koers (Innovatiecluster), Jannigje Commissaris (Visit NOP), Linda Takken (StEP), Bert Schonewille (Kwartiermaker Gebiedsmarketing), Jacqueline de Ruiter (CME), Bob Soetekouw (Innovatiecluster), Jelle de Jong (idésýn) en Maaike Wolf (ComSi)

Samen, innovatie, gastvrij, gemeenschapszin, daadkrachtig, enkele woorden die naar voren kwamen als kernmerken van het gebied en de mensen in de Noordoostpolder. De afgelopen periode zijn de woorden vertaald in een creatief concept: ‘gemaakt in dé noordoostpolder’. Wethouder Hans Wijnants gaf vrijdag samen met partners het startsein voor de lancering van de uitwerking van het gelopen proces met inwoners, ondernemers en organisaties. Wijnants: “Met trots willen wij, om te beginnen met alle partijen die hier staan, de kracht en eigenheid van de Noordoostpolder uitstralen. Dit biedt onze inwoners en ondernemers een stevige kapstok om gezamenlijk het unieke verhaal van de Noordoostpolder te vertellen.” De makers van het concept zijn ComSi & idésýn, twee reclamebureaus uit de Noordoostpolder. Zij wonnen de pitch die was uitgeschreven en beoordeeld door een groep samenwerkende stakeholders uit de Noordoostpolder.

Toolbox beschikbaar voor inwoners en ondernemers
Het concept ‘gemaakt in dé noordoostpolder’ is herkenbaar en zet in op het uitstralen van trots op een manier die past bij de nuchtere polderaar. Het concept is door alle inwoners en ondernemers te gebruiken. Want samen vertellen we het verhaal van Noordoostpolder. Via gemaaktindenoordoostpolder.nl kan iedereen gebruik maken van middelen uit de toolbox. Denk aan varianten van het logo, beschrijving van de huisstijl, voorbeeld teksten, maar ook de eerste concrete middelen zoals een vlag. Voor de organisaties die met het concept aan de slag willen is er gratis eentje aan te vragen. De toolbox wordt de komende periode nog flink uitgebouwd. Bevindingen en suggesties zijn dan ook hartelijk welkom. Ook wordt gewerkt aan een grote campagne op het gebied van wonen, werken en bezoeken. Deze wordt in april gelanceerd.

Samen
De nieuwe gebiedsmarketing is een resultaat van een samenwerking tussen StEP, Centrum Management Emmeloord, Agrofoodcluster, Innovatiecluster, Visit Noordoostpolder, BV Noordoostpolder en gemeente Noordoostpolder. Op initiatief van gemeente Noordoostpolder werd afgelopen jaar samen met partners en veel enthousiaste ambassadeurs geschreven aan het strategisch marketingplan. Wijnants: “Het doel moest zijn dat gebiedsmarketing iets is van de hele gemeenschap en dat we het op vele fronten kunnen inzetten. Ik heb er alle vertrouwen in dat we met deze aanpak daarin zullen slagen.” Het strategisch marketingplan werd in september jl. door de gemeenteraad vastgesteld.