Gemaakt in dé Noordoostpolder zelfstandige stichting

 

Er is een nieuwe mijlpaal bereikt met de officiële oprichting van de stichting Gemaakt in dé Noordoostpolder. Deze club gaat zich bezighouden met de gebiedsmarketing van de gemeente om deze te profileren als een aangenaam gebied om te wonen, te werken en te bezoeken. ‘Als vijfkoppig bestuur zijn we zeer enthousiast om samen met alle ambassadeurs onze gemeente door middel van het merk ‘‘Gemaakt in dé Noordoostpolder’’ meer bekendheid te geven,’ aldus voorzitter Marien Boersma.

 

De stichting wil Gemaakt in dé Noordoostpolder als merk verder ontwikkelen en promoten. Het strategisch marketingplan – dat tijdens een participatietraject stakeholdersbreed is vastgesteld – is hierbij leidend. Boersma licht toe: ‘Wij willen het unieke verhaal van de Noordoostpolder vertellen, met als doel de trots onder de inwoners en ondernemers te vergroten en het beeld dat mensen van de Noordoostpolder hebben positief te beïnvloeden.’

Gebiedsmarketeer
De operationele gang van zaken zal grotendeels gebeuren door een gebiedsmarketeer. ‘De gesprekken hiervoor zijn al gaande,’ volgens Boersma. ‘De gebiedsmarketeer zal het reclamebureau aansturen, de contacten met het netwerk van stakeholders en ambassadeurs onderhouden. Hiernaast zorgt de gebiedsmarketeer ervoor dat zoveel mogelijk mensen in aanraking komen met het merk ‘Gemaakt in dé Noordoostpolder’ en ons mooie verhaal gaan vertellen.’

De nauwe en plezierige samenwerking met verschillende stakeholders, waaronder de gemeente, BV Noordoostpolder, StEP, Centrum Management Emmeloord en Visit wordt doorgezet. ‘Bovendien willen we graag meer activiteiten ontplooien met alle organisaties die zichzelf ambassadeur noemen, inmiddels al meer dan 75,’ aldus Boersma. ‘Samen gaan we werken aan het uitbreiden van de steun voor het merk en het afstemmen van gezamenlijke activiteiten.’

Participatietraject
Het merk Gemaakt in dé Noordoostpolder is het resultaat van een participatietraject waarbij inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de gemeente Noordoostpolder samenwerkten aan de uitstraling en koers van de regio. Dit traject werd geïnitieerd en begeleid door de gemeente Noordoostpolder, maar in december stemde de gemeenteraad in met de oprichting van een zelfstandige stichting met een onafhankelijk bestuur. De stichting staat per 31 mei los van de gemeente, wat een nieuwe fase inluidt.