Actievoorwaarden (win)acties gemaakt in de noordoostpolder

Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de alle (win)actie(s) georganiseerd door gemaakt in de noordoostpolder. Lees deze goed door voordat u meedoet met de actie(s).

 1. (Win)acties worden uitgeschreven door gemaakt in de noordoostpolder, gevestigd te Emmeloord. Op alle (win)acties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan (win)acties is gratis. Deelname kan op diverse manieren plaatsvinden. Deelname vindt plaats wanneer u een e-mail heeft gestuurd met de gevraagde gegevens, of wanneer een inschrijfformulier hebt ingevuld, of wanneer u een reactie heeft geplaatst op Facebook of Instagram (dit is afhankelijk van de soort (win)actie. Specifieke eisen staan beschreven bij de desbetreffende (win)actie).
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de desbetreffende (win)actie.
 4. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft gemaakt in de noordoostpolder, het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.
 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.
 6. Indien er een looptijd geldt dan staat deze aangegeven in de beschrijving van de actie.
 7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Is de deelnemer jonger dan 16 jaar, dan dient de deelnemer een akkoord te hebben van zijn/haar verzorger/ouder/voogd. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 8. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.
 9. Winnaars worden uiterlijk binnen 10 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via, of het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, of via het telefoonnummer dat is doorgegeven, of via een persoonlijk bericht via Facebook of Instagram.
 10. Gemaakt in de noordoostpolder kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de (win)actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 13. Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na het bekend maken van de winnaars te reageren, anders worden er door gemaakt in de noordoostpolder nieuwe winnaars gekozen.
 14. De persoonsgegevens die in het kader van de (win)acties worden verkregen, worden door gemaakt in de noordoostpolder alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 15. Voor een foto-/ of videowinactie geldt: indien de foto’s of video’s niet aan de kwalitatieve eisen voldoen kan er gebruik gemaakt worden van eigen materiaal.
 16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door gemaakt in de noordoostpolder.
 17. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.